top of page

WELCOME TO BANGOR FIRST

Time for a new focus

CROESO I BANGOR YN GYNTAF

Amser am ffocws newydd

Home / Cartref: Welcome

BANGOR FIRST AT A GLANCE

Bangor First knows that our strength lies not only in the words we stand by but most importantly through the actions of our initiatives. Back in 2016, our Non-Profit Organization realized that by working together we could overcome our challenges much more efficiently, and that is why we ultimately decided to launch this Business Improvement District (BID for short) after our first term we decided to rebrand the BID into Bangor First, highlighting our first and foremost number 1 priority putting BANGOR first and from that, the businesses in Bangor voted in favour to renew Bangor First for a second term.

CIPOLWG AR BANGOR YN GYNTAF

Mae Bangor Yn Gyntaf yn gwybod bod ein nerth nid yn unig yn y geiriau sydd yn greiddiol i ni ond, yn bwysicach fyth, yn dod drwy ein gweithredoedd a’n menterau. Yn ôl yn 2016 fe sylweddolodd ein sefydliad nid-er-elw y gallem oresgyn ein heriau yn llawer mwy effeithiol trwy weithio gyda’n gilydd, a dyma pam y gwnaethom benderfynu yn y pen draw i lansio’r Ardal Gwella Busnes (AGB) yma. Wedi ein tymor cyntaf penderfynom ail-frandio’r AGB fel ‘Bangor Yn Gyntaf’, gan bwysleisio mai ein blaenoriaeth cyntaf bob amser yw rhoi BANGOR yn gyntaf ac, fel canlyniad i hynny, pleidleisiodd busnesau Bangor o blaid adnewyddu Bangor Yn Gyntaf am ail dymor.

bottom of page