IMG_2808.PNG

EVENTS / DIGWYDDIADAU

Artisan Market.jpg

Welcome, United Artisans Uk to Bangor's first official Event in 2021. 

The Artisan Market will bring you a variety of different businesses and experiences. located in the Deiniol Shopping Centre on June 26th 2021 between 10 am - 4 pm 

Looking forward to seeing you all there.

Croeso, United Artisans UK i Ddigwyddiad swyddogol cyntaf Bangor yn 2021.

Bydd y Farchnad Artisan yn dod ag amrywiaeth o wahanol fusnesau a phrofiadau i chi. wedi'i leoli yng Nghanolfan Siopa Deiniol ar Fehefin 26ain 2021 rhwng 10 am - 4pm

Edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd yno.