Culture.jpg

CULTURE / DIWYLLIANT

Bangor First is keen to promote the unique culture of Bangor. We will pursue new ways to cultivate interest for the high street & upper Bangor. By combining local culture and international influence we want Bangor to fulfill its potential as a lively and vibrant city.

We Will:

  • Develop events to attract visitors 

  • Form partnerships with local arts groups and seek funding for arts and culture projects 

  • Brighten up grot spots with inspiring murals and artworks 

  • promote and encourage a more vibrant nighttime economy

  • Encourage and supporting events proposed by BAME groups 

  • Hold an annual pride event to celebrate the LGBTQ+ community  

Mae Bangor Yn Gyntaf yn awyddus i hyrwyddo diwylliant unigryw Bangor. Byddwn yn edrych am ffyrdd newydd i feithrin diddordeb yn y Stryd Fawr ac ym Mangor Uchaf. Drwy gyfuno diwylliant lleol a dylanwad rhyngwladol, rydyn ni am i Fangor gyflawni ei photensial fel dinas fywiog ac egnïol.

 

Byddwn yn:

 

Datblygu digwyddiadau i ddenu ymwelwyr.

Ffurfio partneriaethau gyda grwpiau celf lleol ac yn ceisio am gyllid ar gyfer prosiectau celf a diwylliant.

Harddu mannau blêr gyda murlunau a gwaith celf ysbrydoledig.

Hyrwyddo ac annog economi nôs fwy bywiog.

Annog a chefnogi digwyddiadau a gynigiwyd gan grwpiau BAME.

Cynnal digwyddiad balchder yn flynyddol i ddathlu’r gymuned LGBTQ+.

Improvement for Bangor / Gwelliant i Fangor