top of page
S&S.jpg

DIOGELWCH

Mae pryderon ynghylch diogelwch yn rai mae busnesau Bangor yn eu rhannu. Mae Bangor Yn Gyntaf yn adnabod bod amgylchedd diogel yn allweddol i ddenu busnesau ac ymwelwyr.

 

Byddwn yn:

  • Parhau i gefnogi’r cynlluniau Shopwatch (BAC-BAC) a Pubwatch

  • Parhau i ariannu’r staff diogelwch ychwanegol dros gyfnod y Nadolig

  • Atgyfnerthu ein partneriaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru

  • Cyflogi Wardeniaid Canol y Ddinas i wella diogelwch, i adrodd ar ddigwyddiadau, ac i hyrwyddo ymateb sydyn

 Gwelliant i Fangor

bottom of page