Newyddion

WG RED LOGO 503 X 336.png

Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref Busnes Cymru

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tab gwasanaeth busnes

BACC Picture.jpg

MAE BANGOR YN CROESAWU CANOLFAN AFFRICANAIDD A CHARIBIAIDD BANGOR

Mynychodd aelodau o Gymdeithas Affrica Gogledd Cymru, Maer Bangor, cynrychiolwyr Heddlu Gogledd Cymru, a phartneriaid eraill, yr agoriad ar Fai 25ain, oedd yn digwydd bod yn Ddiwrnod Rhyngwladol Affrica.

DATHLU 20 MLYNEDD

Mae PC 214 Lisa Thomas wedi cyrraedd carreg filltir yn ei gyrfa ac heddiw’n dathlu 20 mlynedd o wasanaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru.

Hoffem ddiolch o galon i Lisa am wneud Canol Dinas Bangor yn lle mwy diogel.

Diolch PC 214