top of page
Greening.jpg

 GWYRDDIO

What's planned...  / Beth sydd ar y gweill….

Mae Bangor Yn Gyntaf yn ymrwymedig i ddod â mwy o wyrddni i’r ardal. Erbyn hyn, gyda Bangor Uchaf yn ymuno o fewn ffin Bangor Yn Gyntaf, byddwn yn canolbwyntio ar harddu ardaloedd glanio Bangor. Bob blwyddyn, byddwn yn ychwanegu mwy a mwy o blannu i’r ardal gan arwain tuag at Bangor yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth Britain in Bloom, gan roi Bangor ar y map, un planhigyn ar y tro. 

 Gwelliant i Fangor

bottom of page