top of page
Carnival Parade

DIWYLLIANT

Mae Bangor Yn Gyntaf yn awyddus i hyrwyddo diwylliant unigryw Bangor. Byddwn yn edrych am ffyrdd newydd i feithrin diddordeb yn y Stryd Fawr ac ym Mangor Uchaf. Drwy gyfuno diwylliant lleol a dylanwad rhyngwladol, rydyn ni am i Fangor gyflawni ei photensial fel dinas fywiog ac egnïol.

 

Byddwn yn:

 

  • Datblygu digwyddiadau i ddenu ymwelwyr.

  • Ffurfio partneriaethau gyda grwpiau celf lleol ac yn ceisio am gyllid ar gyfer prosiectau celf a diwylliant.

  • Harddu mannau blêr gyda murlunau a gwaith celf ysbrydoledig.

  • Hyrwyddo ac annog economi nôs fwy bywiog.

  • Annog a chefnogi digwyddiadau a gynigiwyd gan grwpiau BAME.

  • Cynnal digwyddiad balchder yn flynyddol i ddathlu’r gymuned LGBTQ+.

Gwelliant i Fangor

bottom of page