S&S.jpg

SAFETY & SECURITY / DIOGELWCH

Safety & Security are concerns shared by Bangor businesses. Bangor First recognises that a secure environment is key for attracting businesses and footfall

We will:

  • Continue supporting shop watch (BAC-BAC) & pub watch

  • Continue to fund additional security over festive periods

  • Strengthen our partnership with North Wales Police 

  • Employ City Centre Rangers to improve safety, report incidents, and champion rapid response  

Mae pryderon ynghylch diogelwch yn rai mae busnesau Bangor yn eu rhannu. Mae Bangor Yn Gyntaf yn adnabod bod amgylchedd diogel yn allweddol i ddenu busnesau ac ymwelwyr.

 

Byddwn yn:

Parhau i gefnogi’r cynlluniau Shopwatch (BAC-BAC) a Pubwatch

Parhau i ariannu’r staff diogelwch ychwanegol dros gyfnod y Nadolig

Atgyfnerthu ein partneriaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru

Cyflogi Wardeniaid Canol y Ddinas i wella diogelwch, i adrodd ar ddigwyddiadau, ac i hyrwyddo ymateb sydyn

Improvement for Bangor / Gwelliant i Fangor