NEWS / NEWYDDION

WG RED LOGO 503 X 336.png

Business Wales Town Centre Entrepreneurship Fund
/
Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref Busnes Cymru

For more information, Please visit our business service tab / 

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tab gwasanaeth busnes

BANGOR WELCOMES BACC
(BANGOR AFRICAN AND CARIBBEAN CENTRE)

MAE BANGOR YN CROESAWU CANOLFAN AFFRICANAIDD A CHARIBIAIDD BANGOR

Members of the North Wales Africa Society, the Mayor of Bangor, representatives from North Wales Police, and other partners attended the opening event on 25 May, which coincided with International Africa Day.

Mynychodd aelodau o Gymdeithas Affrica Gogledd Cymru, Maer Bangor, cynrychiolwyr Heddlu Gogledd Cymru, a phartneriaid eraill, yr agoriad ar Fai 25ain, oedd yn digwydd bod yn Ddiwrnod Rhyngwladol Affrica.

BACC Picture.jpg
IMG_2794_edited.jpg

Improvement for Bangor / Gwelliant i Fangor

CELEBRATING 20 YEARS
DATHLU 20 MLYNEDD

Pc 214 Lisa Thomas has reached a milestone in her career, and today celebrates 20 years of service with North Wales Police.
We'd like to offer our sincerest gratitude to Lisa for making Bangor City Centre a safer place

Thank you PC 214

Diolch PC 214

Mae PC 214 Lisa Thomas wedi cyrraedd carreg filltir yn ei gyrfa ac heddiw’n dathlu 20 mlynedd o wasanaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru.

Hoffem ddiolch o galon i Lisa am wneud Canol Dinas Bangor yn lle mwy diogel.