Greening.jpg

GREENING GWYRDDIO

What's planned...  / Beth sydd ar y gweill….

Bangor First is committed to adding additional greening to the area, Now with Upper Bangor joining the Bangor First boundary, we will be focusing on brightening up the landing areas of Bangor. each year we will be adding more and more to the area resulting in Bangor entering Britain in Bloom. putting Bangor on the map one plant at a time.

Mae Bangor Yn Gyntaf yn ymrwymedig i ddod â mwy o wyrddni i’r ardal. Erbyn hyn, gyda Bangor Uchaf yn ymuno o fewn ffin Bangor Yn Gyntaf, byddwn yn canolbwyntio ar harddu ardaloedd glanio Bangor. Bob blwyddyn, byddwn yn ychwanegu mwy a mwy o blannu i’r ardal gan arwain tuag at Bangor yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth Britain in Bloom, gan roi Bangor ar y map, un planhigyn ar y tro. 

Improvement for Bangor / Gwelliant i Fangor